Libreco logo
Libreco

Welkom bij Libreco

Professionele asbestverwijdering en afbraakwerken

Alles over asbest

Oorsprong en toepassingen

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels silica. Het materiaal komt voor in zuidelijk Afrika, Brazilië, Canada, China en oostelijk Europa. In België komt asbest niet van nature voor, maar ons land had wel een grote asbestproducerende industrie.

Er zijn verschillende soorten asbest. De meest voorkomende zijn:

  • Chrysotiel (witte asbest)
  • Crocidoliet (blauwe asbest)
  • Amosiet (bruine asbest)
Libreco-asbestverwijdering Dendermonde

Geschiedenis

Het industriële gebruik van asbest begon reeds in de 19de eeuw en groeide exponentieel vanwege de vele voordelen die dit materiaal biedt. Het is sterk, slijtvast, heeft isolerende en brandwerende eigenschappen, laat zich makkelijk opdelven en bewerken en is bovendien zeer goedkoop omdat het zo wijdverspreid voorkomt. De gezondheidsrisico's waren nog niet gekend, waardoor asbest in die tijd gezien werd als een wondermateriaal in de bouwsector.

Na de ontwikkeling van asbestcement door Eternit in 1899 werden meer en meer toepassingen gevonden voor asbest. Tijdens de heropbouw na de twee wereldoorlogen werd asbest uitvoerig gebruikt als goedkoop brandwerend bouwmateriaal. Het werd toegepast als brandwerende isolatie van draagstructuren, buizen en leidingen, technische ruimten, maar ook als bouwmateriaal voor muren, opritten, scheidingswanden, plafonds, drempels, bloembakken,... De bekendste toepassingen zijn misschien de asbest golfplaten of de tuinmuren of opritten in asbestbeton.

Het hoogtepunt van de asbestproductie en -toepassing lag in de jaren 1970. Toen doken de eerste rapporten over de zware gezondheidsrisico's op en werd langzaam maar zeker de omslag gemaakt naar beperking en later een verbod op het gebruik van asbest.

Vanaf het einde van de jaren '70 voerden de Belgische en Europese regelgevers een reeks maatregelen in die steeds verder gingen. In 1978 werden de meest gevaarlijke toepassingen en manipulaties van asbest verboden. Er kwamen preventiemaatregelen en normen voor blootstelling. Het Koninklijk Besluit van 3 februari 1998 legde de productie en verkoop van asbest grotendeels aan banden. Sinds 2001 is alle gebruik van asbest verboden.

Libreco-asbestverwijdering Dendermonde

Asbest herkennen

Indien u wilt weten of u asbest in huis hebt, kan u dat tot op zekere hoogte zelf vaststellen. Maar echte zekerheid krijgt u pas door een asbestonderzoek door een erkende aannemer. Zij kunnen een nauwkeurige asbestinventaris opmaken voor uw gebouw.

Asbest had enorm veel toepassingsvormen en werd gebruikt in meer dan 3.500 soorten producten. Het kan overal in en rond een gebouw voorkomen. Zelfs experts treffen soms totnogtoe onbekende toepassingen aan.

Indien u vermoedt dat er asbest in huis aanwezig is, kan u verschillende dingen doen om dit zelf vast te stellen. De piek van de asbestproductie en -toepassing lag tussen 1955 en 1985. De productiedatum van het materiaal kan dus een eerste indicatie zijn. U kan ook te rade gaan in de bouwplannen, technische fiches, facturen en documentatie van leveranciers en aannemers,... Asbest is ook visueel te herkennen. Het materiaal heeft vaak een kenmerkende gewafelde textuur of honingraatstructuur.

Maar echte zekerheid krijgt u dus enkel met een professionele analyse.

Verschillende plaatsen waar asbest zich kan bevinden

Klik op de afbeelding om ze te openen.

Gevaar voor gezondheid

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is het niet schadelijk voor de gezondheid. De echte risico's ontstaan wanneer het materiaal uit elkaar valt, bijvoorbeeld bij afbraakwerken. Dan komen er vezels vrij die zo klein zijn dat ze niet te zien zijn met het blote oog, en ingeademd kunnen worden.

Asbest is dus niet altijd gevaarlijk. In gebonden toestand kan u zonder risico in de buurt zijn of zelfs het materiaal aanraken. Het gevaar ontstaat pas wanneer de vezels vrijkomen in de lucht.

Blootstelling aan asbest kan leiden tot ernstige aandoeningen: asbestose, longkanker, mesothelioom,... Vaak ontwikkelen deze ziektes zich pas tientallen jaren na de blootstelling en zijn ze niet of nauwelijks te genezen.

Daarom werd door verschillende overheden beslist de productie en toepassing van asbest te verbieden. Maar asbest is nog aanwezig in talrijke gebouwen en het saneren ervan is een grote opgave.

Indien in goede staat, is er geen dringende nood om asbest te verwijderen, maar het kan de bewoners of gebruikers van het gebouw wel gemoedsrust geven. Bij een gedeeltelijke of gehele afbraak van een gebouw is een deskundige asbestverwijdering wel absoluut noodzakelijk. De risico's voor zij die het asbest verwijderen, zijn simpelweg te groot om het uit te voeren zonder de gepaste voorzorgsmaatregelen.

Er is niet enkel gevaar tijdens de afbraakwerken, er moet ook correct omgegaan worden met alle asbestafval zodat er geen resten achterblijven. Zeker wanneer asbest verwijderd wordt en het gebouw blijft staan, moet een grondige schoonmaak na de sloopwerken garanderen dat er geen resterend risico bestaat voor de toekomstige gebruikers van het gebouw.

Libreco is erkend aannemer voor asbest verwijderen en beschikt over alle vereiste attesten. Wij zorgen voor een deskundig asbestonderzoek en volledige asbestinventaris indien nodig, en staan in voor een professionele asbestverwijdering en schoonmaak achteraf. U kan ons contacteren voor louter asbest verwijderen of voor asbestverwijdering tijdens gedeeltelijke of gehele afbraakwerken.

Wenst u meer informatie of een gratis en vrijblijvende offerte?

Contacteer ons

Onze attesten

Erkenning van aannemers van werken (download pdf)

Erkenningsattest asbestverwijdering (download pdf)

Registratienummer als aannemer (download pdf)

Door Ovam erkend vervoerder en ophaler van asbest

Enkele van onze referenties

Bekijk onze referenties

Bekijk onze referenties

Bekijk onze referenties

Bekijk onze referenties